Mission Göteborg

Socialt Arbete. Mission.

Om oss

Mission Göteborg är en ideel föreningen som bildades 1997 men hette då "Göteborgs Fria Gatumission".
Vid årsmötet hösten 2013 bytte organisationen namn till "Mission Göteborg".
Samtidigt omkonstruerades föreningen och nya stadgar skrevs och antogs.

Mission Göteborg är en organisation som är aktivt engagerad i socialt arbete och mission i Göteborg och hela  Sverige. Jeremia 29:7

Mission Göteborgs stadgar:

Medlemsintagning: Styrelsen beslutar om medlemskap.

  • Mission Göteborg arbetar med socialt arbete.

  • Uppsökande arbete.

  • Planering för att bygga upp och bedriva socialt boende.

  • Rådgivning, handledning och praktiskt engagemang i socialt arbete.

  • Stöd- och motivationssamtal.

  • Evangelisation.

  • Planering och deltagande vid möten, konserter, seminarier, gudstjänster mm.

  • Produktion av tv-program

 

Välkommen

Välkommen till www.missiongoteborg.se.

Nyhetsbrev

Länkar